AVANTATGES I SERVEIS

Aquí trobaràs el nostre catàleg de serveis corporatius oferts per experts independents
en condicions exclusives pels nostres socis i entitats col·laboradores.

SERVEIS JURÍDICS

Assessoria jurídica integral: civil, mercantil, urbanístic, administratiu.

Responsabilitat Social Corporativa: Auditoria i assessorament en el compliment normatiu en l’àmbit de la protecció de dades (OLPD).

Compliance Management i Due Diligence: compliment normatiu, prevenció de conductes de risc i defensa jurídica de l’empresa, tant en l’àmbit nacional com internacional. Plans de prevenció de riscos penals a mida de les necessitats de cada empresa i adaptats a les exigències normatives en el marc internacional.

SERVEIS JURÍDICS

Assessoria jurídica integral: civil, mercantil, urbanístic, administratiu.

Responsabilitat Social Corporativa: Auditoria i assessorament en el compliment normatiu en l’àmbit de la protecció de dades (OLPD).

Compliance Management i Due Diligence: compliment normatiu, prevenció de conductes de risc i defensa jurídica de l’empresa, tant en l’àmbit nacional com internacional. Plans de prevenció de riscos penals a mida de les necessitats de cada empresa i adaptats a les exigències normatives en el marc internacional.