AVANTATGES I SERVEIS

Aquí trobaràs el nostre catàleg de serveis corporatius oferts per experts independents
en condicions exclusives pels nostres socis i entitats col·laboradores.

CONSULTORIA D’EMPRESES

Assessoria administrativa, fiscal i comptable.

Serveis financers: diagnosi financera de l’empresa. avaluació i implementació de sistemes de gestió pressupostària i de sistemes de control de gestió. Anàlisis dels estats financers. Externalització de la funció financera.

Valoració d’inversions i rendibilitat de projectes. Auditoria en processos de reestructuració, transició i reconversió empresarial.

CONSULTORIA D’EMPRESES

Assessoria administrativa, fiscal i comptable.

Serveis financers: diagnosi financera de l’empresa. avaluació i implementació de sistemes de gestió pressupostària i de sistemes de control de gestió. Anàlisis dels estats financers. Externalització de la funció financera.

Valoració d’inversions i rendibilitat de projectes. Auditoria en processos de reestructuració, transició i reconversió empresarial.