Empreses catalanes que cotitzen en Borsa

El teixit empresarial català es caracteritza per tenir un elevat nombre de petites empreses, sent líders dels sectors industrials i manufacturers. El volum negociat a la Borsa de Barcelona representa el 28% del total de les borses de l’Estat, i segueix en creixement a...

Boicot comercial d’Espanya

En aquest estudi demostrem com la renda corresponent a l’economia catalana augmentaria des del primer moment de la independència, fins i tot amb un boicot comercial per part d’Espanya: Concretament, augmentaria un 5,1% del PIB en l’etapa de boicot màxim; un 7,3% en...