Oportunitat d’inversió per a empreses i emprenedors

Oportunitat d’inversió per a empreses i emprenedors

Up Catalonia obre una nova ampliació de capital amb la finalitat d’accelerar el seu creixement i fer front a la creació de nous instruments financers de suport a l’emprenedoria. Up Catalonia disposa d’un diversificat portfoli d’empreses...

Oportunitat d’inversió: accessos intel·ligents

Empresa especialitzada en el disseny i fabricació de sistemes d’accés intel·ligents a través de dispositius mòbils, inicia una primera ronda d’inversió amb la finalitat de recaptar 250.000 € d’inversors privats per executar el seu pla...