Catalunya no sortirà de la UE

A continuació s’exposen els 10 arguments clau per rebatre les els que diuen que Catalunya no formarà part de la Unió Europea. Arguments econòmics i jurídics contra la por. Enllaç al document complet: Catalunya no sortirà de la UE    ...

Comerç internacional

Un punt de controvèrsia a l’hora de parlar de la independència de Catalunya són les possibles conseqüències en les relacions comercials internacionals. Un fals argument de l’anomenat discurs de la por és que la independència aïllaria comercialment Catalunya dels seus...