Fer passar per caixa

Publicat a La Vanguardia: https://blogs-lectores.lavanguardia.com/colaboraciones/fer-passar-per-caixa-39890 El Dret Internacional preveu que en casos d’independència, el nou Estat es pugui deslliurar dels compromisos contrets per l’Estat predecessor amb empreses...

Hacer pasar por caja

Publicado en La Vanguardia: https://blogs-lectores.lavanguardia.com/colaboraciones/fer-passar-per-caixa-39890 El Derecho Internacional prevé que en casos de independencia, el nuevo Estado pueda librarse de los compromisos contraídos por el Estado predecesor con...