Diverses entitats de la societat civil han registrat aquest dimecres al Parlament de Catalunya una iniciativa legislativa popular (ILP) per proposar la regulació de l’estatus polític de Catalunya.

La Comissió Promotora que presenta la proposta de ILP està impulsada inicialment per les associacions: Cercle català de Negocis (CCN), Reagrupament Independentista, Cercle Català per la Iniciativa Popular i Suport Civil Català, però té la voluntat d’estendre-ho i integrar a tot el món independentista que fa anys que es troba sense representació tot i que cada vegada que s’han convocat les urnes hi ha sigut i han dipositat els seus vots de forma clara i fins ara majoritària.

Aquesta iniciativa se la coneixerà per la via legal, perquè parteix de la mateixa Constitució espanyola. I es fonamenta en la jerarquia de normes, les internacionals integrades a la normativa interna i la pròpia CE. Concretament, es fonamenta en la Carta de les Nacions Unides, els Pactes Internacionals de Drets Humans, el Tractat de la Unió Europea, les sentències i pronunciaments dels Tribunals Internacionals i els organismes de Drets Humans. És un corpus jurídic, integrat a l’ordenament intern, que és d’obligat compliment per tots els estats membres.

La ILP proposa regular l’Estatus polític de Catalunya perquè entenem que després de successives conteses electorals des de 2010 el poble de Catalunya s’ha manifestat lliurement i democràticament a les urnes. Hi ha doncs un mandat democràtic que no s’ha resolt encara. Ens hem comptat en diverses ocasions en les eleccions autonòmiques, les quals es van formulat com a plebiscitàries i en altres. El recompte en aquestes eleccions autonòmiques sempre ha deixat una clara majoria a les aspiracions independentistes de la ciutadania presentades mitjançant els programes electorals dels diversos partits que hi ha concorregut.

Aquesta ILP fa un recull detallat dels fonaments legals, perquè es puguin discutir a bastament en el Parlament de Catalunya que és el dipositari de la sobirania popular.

En la Memòria justificativa s’ha fet un esforç per recollir tota la singularitat de Catalunya, la que se sap, i la que de vegades no es coneix tan en detall, però si es llegeix detingudament, es pot veure quins són els orígens, quines han estat les aportacions catalanes al món, i com han evolucionat els drets i llibertats, i les situacions desequilibrades i de discriminació en els darrers anys. I de fet, això és el que es vol recuperar, les llibertats àmplies per a tots els catalans i totes les catalanes, mitjançant el que en diem la regulació de l’Estatus polític de Catalunya superant els moments més foscos en què es va perdre tot.

El dret a decidir àmpliament secundat per la societat catalana, i el dret a l’autodeterminació tenen cabuda i es reconeixen a les normes internacionals que formen part integrant de la normativa interna espanyola pel fet de pertànyer a la unitat europea com a estat membre de ple dret. És aquest el nostre punt de partida i és aquí on volem interpel·lar als partits polítics que formen part del Parlament de Catalunya, a tots, als que defensen en els seus programes la independència i la República catalana i als que defensen seguir la legalitat. A tots ells els demanen que llegeixin, escoltin, i reflexionin i obrin un ampli debat. A tots ells els donem la seguretat que el poble de Catalunya hi tornarà a ser, com hi ha sigut sempre.

Aquí podeu consultar sencer el text de la ILP.

La data de publicació és: 28-02-2024