Les balances fiscals, la renda, l’índex de vulnerabilitat, la taxa d’economia submergida, la pressió fiscal, són només alguns dels indicadors que s’han analitzat en aquest estudi per demostrar que en termes absoluts, Catalunya és la comunitat que més aporta a l‘administració pública, i no cal dir-ho la manca d’inversions públiques és flagrant, i a més accelera la seva descapitalització.

Any rere any, Catalunya se situa a la cua en inversió pública estatal. El grau d’execució de la inversió pública estatal a Catalunya és poc més d’un terç del total pressupostat. En canvi, la inversió pública estatal executada a Madrid és sistemàticament molt superior a la pressupostada. Això no afecta exclusivament als usuaris dels serveis públics, sinó al conjunt de l’economia.

Si ho mirem en conjunt des d’inici de segle (2000-2022), els Països Catalans acumulen un dèficit fiscal amb l’Estat espanyol de més de 535.300 M€. En realitat, hauríem de dir que és l’Estat espanyol qui manté un dèficit acumulat en inversions i transferències de rendes amb els Països Catalans de més de 535.300 M€.

A llarg termini, les comunitat que més contribueixen al sistema de solidaritat territorial, tenen hipotecada la seva capacitat de desenvolupament, el seu creixement econòmic ja que en bona mesura depèn de les inversions públiques que es deixen de fer.

Trobeu l’estudi sencer seguint aquest enllaç.

La data de publicació és: 06-08-2023