Durant la crisi de 2010 Catalunya va concentrar el 32% de les execucions hipotecàries de tota Espanya. S’hi varen produir més de 170.000 desnonaments i execucions hipotecàries, això vol dir que Catalunya ha experimentat una taxa de 22.300 execucions hipotecàries per milió d’habitants, el doble de la mitjana espanyola (12.500) quan la morositat dels catalans no és significativament superior la mitjana espanyola. 

Aquestes són només algunes de les dades que mostra el nou estudi del Cercle Català de Negocis publicat aquest mes de setembre. Amb les xifres a la mà, el president del CCN, Albert Pont, assegura que “no és creïble que aquesta distribució dels desnonaments i de les execucions hipotecàries entre comunitats autònomes sigui aleatòria. Si ho fos, les dades tendirien a ser equivalents al pes demogràfic i a la morositat de cada una d’elles i presentaria diferències insignificants entre unes comunitats i unes altres”.

Per Pont, es tracta a més “d’una operació per fer augmentar la tensió social i concentrar l’opinió pública en el problema de l’habitatge en ple procés sobiranista. Amb això, el govern espanyol i els seus agents econòmics han fomentat la concentració a Catalunya del malestar social fruit d’una crisi de sobre endeutament que ells mateixos varen contribuir a crear”.

Cal tenir en compte a més que aquestes execucions han tingut un fort impacte en l’economia catalana formada principalment per petits i mitjans empresaris. El 79,1% de les execucions hipotecàries l’han patit petits empresaris, autònoms i empreses privades especialment dels sectors dels serveis professionals liberals, el petit comerç, la indústria, l’agricultura i la ramaderia. 

Trobareu l’estudi sencer seguint aquest enllaç.

La data de publicació és: 20-09-2022