El PIB de Catalunya s’ha mantingut per sobre del PIB de Madrid fins al 2008. Però arran de la crisi del 2008, el PIB de Madrid ha escurçat distàncies fins a superar el de Catalunya el 2012-13 i el 2018-19.

El pes de l’economia catalana s’ha mantingut estable (entorn el 18,8% del PIB espanyol) malgrat el seu progressiu creixement en termes absoluts. En canvi, el pes econòmic de Madrid sobre el conjunt de l’economia espanyola ha anat creixent fins a superar el pes de l’economia catalana.

Des de 1980 s’ha produït una autèntica expansió de la despesa pública a Espanya, arribant a màxims històrics el 2012, 2018 i 2019. El pes econòmic de Madrid ha augmentat en paral·lel a la despesa pública de l’Estat i supera el PIB de Catalunya quan la despesa pública espanyola és superior als 500.000 M€.

Les infografies i les conclusions, AQUÍ.

La data de publicació és: 15-09-2020