Important fons d’inversió holandès constituït amb més de 500 M€ i especialitzat en la comercialització de pàrquings en règim d’explotació comercial, busca adquirir grans aparcaments de vehicles amb la finalitat d’incorporar-los al seu portfoli d’actius.

El nostre client busca adquirir aparcaments amb capacitat superior a 300 places. Els pàrquings poden ser sota superfície o bé en edificis adaptats. Poden pertànyer a empreses privades i particulars, però també a entitats públiques, sempre que tinguin explotació econòmica.

Tot i que l’oferta del nostre client especifica el seu interès per invertir a Barcelona, la seva recerca es podria fer extensible a altres grans ciutats europees.

En qualsevol cas, han de ser pàrquings urbans, ben situats, amb bons accessos i en bones condicions d’explotació i rendibilitat.

Per a més informació, envieu un correu a info@ccncat.cat.

La data de publicació és: 27-11-2018