El Cercle Català de Negocis (CCN) i l’Associació d’Empreses de Cloud Computing de Catalunya (ACECCAT) signen un conveni de col·laboració amb la finalitat de potenciar les sinergies entre ambdues entitats.

Aquest conveni estableix quatre línies estratègiques de col·laboració:

– Desenvolupar i gestionar instruments de smart business que permetin a les empreses associades explotar el potencial de les noves tecnologies.

– Crear instruments de smart banking per empoderar empreses i professionals, reduir la seva dependència vers les grans corporacions bancàries i reduir la seva vulnerabilitat davant l’eventual reset global de l’economia.

– Crear una xarxa global d’empreses que permeti l’establiment de sinergies entre elles i fomenti la creació d’espais d’e-commerce amb projecció global.

– Potenciar la marca país «Catalunya». Fomentar la globalització de les empreses associades, així com l’establiment de sinergies empresarials en tota la regió de l’Eurosunbelt com a àrea d’influència natural de la nostra economia.

El principal objectiu d’aquesta aliança estratègica és la promoció de Catalunya com a hub tecnològic global especialitzat en desenvolupar productes i oferir serveis tecnològics B2B.

El conveni de col·laboració inclou l’accés a fons d’inversió internacionals que reforçaran la capacitat del Cercle Català de Negocis i d’Up! Catalonia d’aportar finançament a empreses catalanes que aportin alt valor afegit a la nostra economia i que comparteixin una mateixa visió global.

El conveni és obert a la participació d’altres entitats i fons d’inversió interessats.

Per a més informació, escriviu un correu a info@ccncat.cat.

La data de publicació és: 22-11-2018