El Cercle Català de Negocis i Up Catalonia signen un conveni de col·laboració amb la finalitat de reforçar el sistema català de suport a l’emprenedoria i l’empresa amb recursos financers no especulatius i amb visió de país.

Up Catalonia és una iniciativa empresarial que mobilitza inversió privada per oferir suport integral i capitalització tant per a empreses consolidades i en fase d’expansió, com per a projectes innovadors d’emprenedoria i en estadis incipients.

El conveni defineix quatre línies estratègiques de col·laboració:

– La creació i gestió d’instruments d’inversió col·lectiva amb la finalitat de finançar projectes empresarials i d’emprenedoria d’alt valor afegit, bé sigui amb capital propi o bé provinent d’inversors privats.

– L’establiment d’aliances estratègiques amb fons d’inversió internacionals i altres entitats financers amb la finalitat d’atreure capital estranger per finançar projectes empresarials.

– Potenciar l’emprenedoria oferint serveis d’orientació, acompanyament, consultoria estratègica i d’innovació tant per a spin off i emprenedors, com per empreses consolidades.

– Potenciar la marca-país «Catalunya». Fomentar la globalització de les empreses associades, així com l’establiment de sinergies empresarials en tota la regió de l’Eurosunbelt com a àrea d’influència de la nostra economia.

El Cercle Català de Negocis i Up Catalonia tenen la seva pròpia experiència en la creació i gestió d’instruments d’inversió col·lectiva, així com en l’enlairament de projectes empresarials. Però gràcies a aquest conveni ambdues entitats podran ampliar molt significativament la seva capacitat d’inversió en projectes de major dimensió alhora que ofereixen a les empreses instruments alternatius de finançament.

Per la seva banda, els inversors poden trobar a Up Catalonia un destí segur i rendible per als seus estalvis gràcies a la diversificació en els projectes invertits i a l’impuls que reben les empreses participades. Es tracta, a més, d’inversions en projectes innovadors, amb un alt impacte al territori donada la dificultat d’accedir a suport i finançament que troben emprenedors i pimes. A més, la creació d’instruments d’inversió col·lectiva permet l’accés de petits inversors a projectes empresarials de certa envergadura.

Addicionalment, el Cercle Català de Negocis i Up Catalònia es posarà en marxa un Comitè de Selecció de Projectes i d’Inversió format per economistes, financers, empresaris i inversors amb la finalitat de valorar els projectes d’inversió que s’incorporin a la cartera.

Pròximament iniciarem un procés de selecció de projectes empresarials que constituiran el portfoli de projectes d’inversió del fons. Posteriorment s’iniciarà la primera ronda de finançament on es faran públics els projectes d’inversió aprovats pel comitè de riscos, així com les condicions perquè els inversors interessats puguin accedir al fons.

Per a més informació, poseu-vos-hi en contacte: upccn@ccncat.cat.

La data de publicació és: 15-11-2018