A partir d’enguany, el Cercle Català de Negocis us oferirà oportunitats d’inversió nacional i internacional que inclouen: join ventures, selecció i contractació de proveïdors, ampliacions de capital, compravenda d’empreses, fusions, constitució de franquícies, entre molts altres.

Amb aquesta nova iniciativa pretenem contribuir a establir sinergies entre empreses, ajudar a obrir nous mercats i a trobar inversors i nous socis tant per a emprenedors com per a empreses en expansió.

Totes les oportunitats d’inversió se sotmeten a rigoroses due diligence per consultores especialitzades i professionals independents.

AMPLIACIÓ DE CAPITAL EN EL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGIA

Empresa del sector biotecnològic en plena expansió comercial busca inversors mitjançant una ampliació de capital d’1 M€.

L’empresa està especialitzada en la investigació, el desenvolupament i la producció de microorganismes obtinguts de forma natural amb la finalitat d’utilitzar-los com a instrument per al control biològic de les malalties dels cultius.

Així mateix disposa d’una àmplia gama de productes biològics amb nombroses aplicacions per a l’agricultura. Tots ells són productes d’elaboració pròpia, innovadors, completament naturals i no deixen cap residu ni generen cap impacte mediambiental. La seva gama de productes permet optimitzar el tractament per a malalties dels cultius, fent resistent les plantes a tota mena de plagues i obtenint millors resultats que qualsevol producte químic convencional.

L’empresa està perfectament consolidada en el mercat. Disposa de patents i autoritzacions per a comercialitzar els seus productes a més de 30 països, inclosos els Estats Units i la UE.

Amb aquesta ampliació de capital la companyia podrà obtenir la patent dels seus productes a altres països així com obrir nous mercats potencials generant noves economies d’escala i oportunitats de negoci.

El 2017 la seva facturació va ser de 700.000 € i va tenir un EBITDA de 320.000 €, mostrant un altíssim potencial de creixement.

Per a més informació, envieu un correu a info@ccncat.cat.

 

 

La data de publicació és: 29-03-2018