El Cercle Català de Negocis i diversos inversors privats catalans i britànics creen un fons d’inversió valorat en 345 M€ amb la finalitat d’oferir liquiditat a empreses amb seu a Catalunya.

El fons d’inversió CCN – Overseas Liberty Fund conté actius immobiliaris adquirits principalment en la modalitat de leaseback. Els seus promotors tenen previst ampliar el seu capital fins els 1.200 M€ durant el primer trimestre de 2018.

Donades les restriccions de l’accés al crèdit, les necessitats de liquiditat de les empreses, l’elevat cost del diner i els creixents riscos polítics i econòmics de la zona euro, el Cercle Català de Negocis (CCN) i diversos inversors privats catalans i britànics, han acordat crear conjuntament un instrument financer, el CCN – Overseas Liberty Fund, amb la finalitat d’oferir vies alternatives de finançament destinat preferentment a empreses amb seu social a Catalunya i Balears.

Els promotors del fons d’inversió són el Cercle Català de Negocis, diverses family office catalanes i el grup britànic Mangla que és l’accionista majoritari del GSX. El GSX es una empresa privada especialitzada en la creació i la comercialització de productes financers. Els seus principals socis són inversors privats tant del Regne Unit com del Sud Est Asiàtic. El GSX té una forta presència en els mercats financers de l’àrea de la lliura esterlina així com en els principals mercats financers europeus i del Sud Est Asiàtic. Mangla és una empresa constituïda per accionistes privats que també posseïxen una important participació en el capital de GSX.

Els promotors del projecte ja han acordat la incorporació d’actius immobiliaris al fons d’inversió per valor de 345 M€. Tanmateix, l’objectiu és arribar a incorporar-hi actius per un valor de 855 M€ addicionals durant el primer trimestre de 2018 fins arribar als 1.200M€. A tal efecte, properament els promotors del fons obriran una segona ronda de negociacions a la que s’hi podran incorporar aquelles empreses i propietaris que ho sol·licitin directament al Cercle Català de Negocis.

L’objectiu del fons d’inversió CCN – Overseas Liberty Fund és oferir a empreses i particulars la possibilitat de fer líquid, bé sigui una part o bé, la totalitat del seu actiu immobilitzat segons les necessitats de cada un d’ells amb la finalitat d’augmentar el seu actiu circulant. D’aquesta manera, cada client podrà garantir la disponibilitat de recursos per millorar la gestió de la seva tresoreria o, fins i tot, podrà autofinançar-se i afrontar projectes propis d’inversió sense necessitat de recórrer als mercats bancaris.

Els actius immobiliaris que fins a dia d’avui integren el fons d’inversió CCN – Overseas Liberty Fund són immobles amb activitat econòmica que provenen principalment del sector comercial i industrial. Tanmateix, el Cercle Català de Negocis i Mangla no descarten incorporar-hi actius d’altres sectors immobiliaris com del sector hoteler, entre altres. Fins ara, tots els actius que l’integren generen una rendibilitat mínima del 4,53% i una rendibilitat mitjana neta del 6,57%.

El Cercle Català de Negocis i Mangla preveuen que el fons d’inversió CCN – Overseas Liberty Fund es pugi comercialitzar a partir del primer trimestre de 2018. La seva comercialització es faria exclusivament a través d’operadors britànics i preferentment en els mercats financers de l’entorn de la lliura esterlina.

El Cercle Català de Negocis també ofereix als seus socis de forma exclusiva assessorament gratuït, financer i fiscal, amb la finalitat que les empreses interessades puguin maximitzar els rendiments de cada operació de leaseback i adaptar-les a les seves necessitats. Les operacions de compra-venda d’immobles poden incorporar la possibilitat que el venedor pugi recuperar l’actiu prèviament incorporat al fons en els terminis i condicions que acordin les parts, una vegada resoltes les seves necessitats de tresoreria o amortitzades les seves inversions. Aquesta modalitat gaudeix d’importants avantatges fiscals que caldrà estudiar en cada cas.

La creació del fons d’inversió CCN – Overseas Liberty Fund és el primer pas d’una aliança estratègica que reuneix diversos agents econòmics privats especialitzats en banca privada i inversions financeres, amb la finalitat de consolidar les relacions comercials, econòmiques i financeres entre Catalunya i el Regne Unit.

Sant Cugat del Vallès, 19 de desembre de 2017

La data de publicació és: 19-12-2017