L’Expert Independent per a la promoció d’un ordre internacional democràtic i equitable insta les autoritats espanyoles o encetar negociacions de bona fe amb els dirigents catalans un cop es va fer públic que el govern espanyol volia suspendre l’autonomia de Catalunya. El 19 d’octubre el govern espanyol va anunciar la seva intenció d’imposar el seu control directe sobre Catalunya després que no es respectés el termini per posar fi a la campanya independentista. L’Expert Independent ha fet la següent declaració:

“Deploro la decisió del govern espanyol de suspendre l’autonomia de Catalunya. Aquesta acció és una regressió en la protecció dels drets humans, incompatible amb els articles 1, 19, 25 I 27 del Pacte Internacional sobre els Drets Civils i Polítics (PIDCP). Segons s’estableix en els articles 10 (2) i 96 de la constitució espanyola, els tractats internacionals són normes en vigor en el sistema normatiu espanyol. Per tant, el dret espanyol ha de ser interpretat de conformitat amb els tractats internacionals.

Negar-li un poble el seu dret a expressar-se sobre la qüestió de la seva autodeterminació, negar la legalitat d’un referèndum, utilitzar la força per evitar la realització d’un referèndum i anul·lar l’autonomia limitada d’un poble com a mesura de càstig són violacions de l’art. 1 del PIDCP i del Pacte Internacional sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals. Contràriament, atendre les aspiracions dels pobles a l’autodeterminació de manera oportuna, és una mesura important de prevenció de conflicte, com ho demostren el nombre incomptable de guerres que han tingut lloc des de 1945 que tenen el seu origen en la negativa del dret d’autodeterminació. Cal promoure el diàleg i la negociació política per evitar la violència.

El govern espanyol sembla invocar el principi d’integritat territorial per justificar l’intent d’utilitzar la força per fer callar la dissidència política i les aspiracions d’autodeterminació. Tot i que aquest principi és important tal com s’entén en moltes resolucions de les Nacions Unides, incloses les Resolucions de l’Assemblea General 2625 i 3314, està previst que s’apliqui externament, per prevenir les amenaces o les incursions estrangeres en la integritat territorial dels estats sobirans. El principi d’integritat territorial no pot ser invocat internament per esclafar el dret de qualsevol poble, garantit en l’article 1 dels Pactes Internacionals de Drets Humans, a expressar el seu desig de controlar el seu futur. El dret d’autodeterminació és un dret dels pobles i no una prerrogativa que els estats puguin atorgar o negar En cas de conflicte entre el principi d’integritat territorial i el dret humà a l’autodeterminació és aquest darrer el que s’imposa.

És clar que hi ha molts pobles arreu del món que aspiren a l’autodeterminació, ja sigui interna en forma d’autonomia o externa en forma d’independència. I tot i que l’autodeterminació no és automàtica o auto executòria, és un dret que la comunitat internacional hauria d’ajudar a aplicar.

El dret internacional en matèria d’autodeterminació també ha progressat i va molt més enllà de la mera descolonització. Aplicant els 15 criteris continguts en el meu informe de 2014 (paràgrafs 63- 77), és evident que cap estat pot fer servir el principi de la integritat territorial per destruir el dret d’autodeterminació i que els arguments sobre la legalitat de les decisions adoptades pel Parlament electe de Catalunya són irrellevants. Aquests arguments no anul·len el caràcter ius cogens de l’autodeterminació. L’única solució democràtica per l’atzucac actual és suspendre les mesures repressives i organitzar un referèndum per determinar l’autèntica voluntat de la població afectada. Aquest referèndum hauria de ser supervisat per la UE, l’OSCE i observadors privats, inclòs el Carter Center.”

Alfred de Zayas, Expert Independent per a la Promoció d’un Ordre Internacional Democràtic i Equitatiu pel Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

Enllaç original a l’article, AQUÍ.

La data de publicació és: 26-10-2017