L’estudi pretén determinar el crèdit que tindria, segons les agències de qualificació, Catalunya com a Estat propi.

Concloem que Catalunya presenta uns indicadors favorables per aconseguir un crèdit força bo, entre AA i AAA, quan sigui Estat.

Enllaç a l’estudi: La ratio financera del deute sobirà de Catalunya

La data de publicació és: 19-09-2017