El nou estudi del CCN deixa al descobert les veritables xifres del PIB que s’amaguen rere les que presenta el govern espanyol, com per exemple que en els darrers quinze anys el passiu de l’Estat s’ha triplicat, passant dels 450.000 milions d’euros (any 2000) fins a l’1.480.800 M€ (any 2015) el 145% del PIB.

També demostra, amb dades constatables, que Espanya ha patit una fuita de capitals de 400.000 milions d’euros. Aquest factor, junt amb què ni les mesures d’estímul econòmic del PSOE ni les del PP han servit per sortir de la crisi i augmentar el consum intern, han provocat que Espanya es trobi, tècnicament, en deflació des del 2013.

Per tal de maquillar aquestes dades i evitar la fallida, el govern espanyol inclou la prostitució, el contraban i el consum de drogues en el càlcul del PIB, malgrat que aquestes activitats no estan subjectes a fiscalitat. La realitat és que entre el 2014 i el 2015, el 89% del creixement del PIB es va deure, segons les xifres falsejades que va facilitar el govern central, a aquestes activitats.

La nova metodologia comptable ha permès augmentar artificialment el PIB d’Espanya un 4,5% i així evitar fer grans retallades en pressupostos com Defensa i Fomento. Aquest estudi deixa al descobert que la millora de la qualificació creditícia d’Espanya fins al Baa2 (2014) es deu a la manipulació comptable de les dades macroeconòmiques per part de l’Estat espanyol.

Enllaç a l’estudi complet: El ràting espanyol, les veritables dades

La data de publicació és: 19-09-2017