Un punt de controvèrsia a l’hora de parlar de la independència de Catalunya són les possibles conseqüències en les relacions comercials internacionals.

Un fals argument de l’anomenat discurs de la por és que la independència aïllaria comercialment Catalunya dels seus actuals socis per la imposició d’aranzels.

Aquesta afirmació, com totes les del discurs de la por, no es fonamenta en cap dada real ni en el funcionament reglat de les relacions econòmiques internacionals.

Comprovem que succeirà amb les dues organitzacions que més rellevància tenen: Organització Mundial del Comerç (OMC) i Àrea de Lliure Comerç Europea.

 

Enllaç al document complet: Comerç internacional

La data de publicació és: 18-09-2017