El brutal endeutament del sector privat de l’economia espanyola, tant el financer com el no financer, al qual cal sumar-hi el propi de l’Administració, suposa prop del 215% del PIB estatal.

El sistema financer espanyol ha exclòs de finançament a les empreses i famílies amb els efectes negatius que això té per al creixement econòmic en comprar deute públic amb la liquiditat del BCE.

Existeix una falsa tranquil·litat amb la prima de risc doncs a curt-mig termini els operadors del “mercat” poden especular amb un diferencial d’interès de 250 punts entre el “bund” alemany i el “bono” espanyol a 10 anys.

 

La data de publicació és: 18-09-2017