L’any 2010 Catalunya tenia un deute de 22.000 M€, un 85% del qual l’havíem contret amb les entitats bancàries i en un 15% amb el govern central. Després d’una crisi sense precedents i tota una dècada de retallades en serveis socials i inversions públiques no han servit per contenir l’endeutament de la Generalitat.

A març de 2016 Catalunya tenia un endeutament de 74.000 M€. Però la proporció dels nostres creditors s’ha invertit. Mentre el deute amb les entitats financeres s’ha contingut substancialment, continua augmentant l’endeutament amb el govern central a raó de 9.000 M€ anuals. En 2016 l’Estat espanyol és el creditor del 65% del nostre deute. Si mantenim aquest ritme, en 2020 Catalunya tindrà un endeutament de 110.000 M€, el 85% del qual l’haurem contret amb el govern central.

La data de publicació és: 07-04-2016