OBSERVATORI MARCA ESPAÑA

Una de les principals tasques de la política exterior de l’Estat espanyol és vetllar per la imatge internacional d’Espanya. És una de les grans polítiques d’Estat, ja que la imatge-país és un dels actius que dona suport a la projecció de l’Estat espanyol com a potència política internacional. La imatge-país, forma part d’allò que en paraules de Joseph Nye es considera com el soft power dels Estats. És a dir, forma part del conjunt d’instruments que permet a l’Estat espanyol incidir en el comportament i en les decisions d’altres Estats.

Hi ha nombroses variables que ens permeten mesurar l’atractiu d’un país, però sovint, totes elles responen a imatges estereotipades alimentades per la propaganda estatal. Tanmateix, la imatge que sovint projecta la diplomàcia espanyola de la «Marca España» no s’ajusta ni a la realitat, ni a les capacitats del país com a potència internacional. Per aquest motiu, el Cercle Català de Negocis, ha creat un observatori independent de la «Marca España», que a través d’estudis propis i realitzats pels organismes internacionals més prestigiosos posa Espanya en el lloc que li correspon.

L’Observatori Marca España del CCN, s’organitza en pilars:

Primer pilar: institucions polítiques. Enllaç: PILAR I. INSTITUCIONS POLÍTIQUES

Primer pilar: institucions polítiques. Enllaç: CCN_INDULTS I EL SEU IMPACTE EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPANYOL

Segon pilar: infraestructures. Enllaç: PILAR II. INFRAESTRUCTURES

­