FAQS

Quines empreses representa el CCN?

El CCN representa gairebé un miler d’empresaris catalans de diferents sectors, principalment: comerç, indústria i serveis. La major part dels nostres associats són petites i mitjanes empreses, tal i com correspon a la realitat econòmica del nostre país. A més de les empreses associades n’hi ha moltes altres que col·laboren ocasionalment amb nosaltres en projectes concrets.

 

Com es finança el CCN?

El CCN es finança principalment a través de les quotes dels seus socis. La quantitat pot variar segons la mida de l’empresa. Ocasionalment, també rebem donacions d’empreses i particulars amb caràcter finalista, és a dir, orientades a una campanya o objectiu concret. Finalment, algunes de les nostres campanyes han estat parcialment finançades mitjançant tècniques de crowdfunding. Més enllà de les aportacions dels nostres socis i simpatitzants, el CCN no rep subvencions ni de partits polítics ni d’entitats públiques. Probablement, som l’única entitat empresarial que no depèn de les subvencions de l’administració pública.

 

De quin partit polític depeneu?

Un del principals valors del CCN és la independència respecte d’altres entitats i de les institucions públiques. Això ens permet adoptar certa distància de la lògica de partits i del poder, sent un dels fonaments de la nostra credibilitat. La nostra relació amb els partits no sempre és fàcil, perquè intentem mantenir una equidistància entre tots ells.

 

Quins honoraris reben els membres dels òrgans de govern del CCN?

Ni els membres de la Junta ni els del Comitè Executiu reben cap mena d’honoraris per part del CCN. La nostra vinculació a l’entitat és purament voluntària, i així queda reflectit en els nostres estatuts.

 

Són públics tots els vostres estudis?

Tots els estudis que realitza el CCN estan pensatsper fer-ne la màxima difusió possible. Per aquest motiu es fan públics sota la llicència creative commons. No obstant, agraïm la citació del CCN com a font quan altres entitats recorrin a ells i els difonguin.

 

Cal ser empresari per formar part del CCN?

El CCN és una entitat empresarial. Malgrat això, també està integrada per professionals liberals, autònoms i executius d’empreses que ens permeten adoptar una visió més àmplia de l’economia i de l’empresa. Tampoc hi ha restriccions pel que fa a la mida de les empreses i a la seva facturació.

 

Quina relació manteniu amb altres entitats?

El CCN manté molt bona relació i de fet, col·labora activament amb totes les entitats sobiranistes del nostre país. Hem après a compartir projectes i a sumar esforços. En aquest sentit, és destacable la nostra relació amb entitats com l’Associació Catalana de Professionals i la sectorial d’Economistes per la Independència de l’ANC. Més enllà d’això, el CCN integra la taula coordinadora d’entitats i el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Finalment, també mantenim una estreta relació amb empresaris del País Valencià i de les Illes Balears.

 

Com us organitzeu territorialment?

Actualment el CCN disposa d’una única delegació territorial a Manresa, tot i que és la nostra voluntat obrir altres delegacions per tot Catalunya. Les delegacions territorials tenen un funcionament autònom, tot i que estan representades al Comitè Executiu.

 

Com puc col·laborar amb el CCN?

Existeixen diferents opcions. Des de l’associació a l’entitat fins a la col·laboració activa en algun dels seus departaments o delegacions.

 

Puc col·laborar sense que es faci públic el nom de la meva empresa?

El CCN no fa públic el nom dels seus associats sense el seu consentiment explícit.

 

Puc ser membre del CCN i, alhora, militar en algun partit polític?

El CCN és una entitat plural. Ens uneix la voluntat de fer de Catalunya un Estat independent. No hi ha incompatibilitat entre ser soci del CCN i militar simultàniament en algun partit polític. Tanmateix, sí que hi ha un règim d’incompatibilitat en ser membre dels òrgans de govern del CCN i exercir càrrecs de responsabilitat política.

 

Qui pot assistir a les Assembles del CCN?

Hi poden assistir i exercir el vot, tots els socis amb dret de vot i a corrent de les seves obligacions.

 

Puc delegar el meu vot en altres persones?

Els estatuts del CCN no permeten delegar el vot en terceres persones, ni tan sols en altres socis. Per poder exercir el dret de vot es requereix la presència física a l’Assemblea General de socis.